Český jazyk – sloh: poštovní poukázky, složenky, podací lístek. Seznámení, využití.

Matematika – geometrie : rýsování mnohoúhelníků, využití tabletů.