Český jazyk – opakování . Skupiny bě/bje, vje/vě, mě/mně, pě. Str. 41 v učebnici cv. 5, str, 42 cv. 7 – ústně. Cv. 8 za DÚ.

Matematika – pracovní sešit, str. 19, 20 celá.