sraz na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v neděli 28. 11. bude v 15. 45hod. před školou. Po převzetí dětí od rodičů si děti nasadí roušky a po odzpívání koled se děti vrátí k rodičům, kteří za ně přebírají odpovědnost.

Dále bude probíhat každé pondělí testování žáků. Prosím rodiče, aby mělo každé dítě s sebou ve škole alespoň jednu náhradní roušku, moje zásoby docházejí. Děkuji.

V 2. pololetí šk. roku už nebudeme jezdit na plavecký výcvik, hodiny tělocviku budou probíhat ve škole podle nového rozvrhu hodin, který budou děti včas znát a bude vyvěšen na webových stránkách.

Přeji Vám všem v předvánočním čase klid, pohodu a hlavně pevné zdraví. Králová J.