Nerostné bohatství- uč. 40, pr.s. 31, slepá mapa v pr.s. Nerostné bohatství. DÚ- slepá mapa v pr.s. zemědělství.