Jak název napovídá, tématem tohoto týdne byli naši ptáci. Formou nejrůznějších aktivit se děti blíže seznamovaly s některými z našich nejznámnějších ptáků. Učily se je správně pojmenovat, poznávaly čím se živí, zda na zimu opouští domov a odlétají do teplých krajin. Kromě výtvarných činností a pohádek na toto téma se děti naučily novou písničku a básničku o vlaštovce, třídily obrázky, porovnávaly, určovaly pojmy (první, poslední..), plnily úkoly ve skupinkách a hrály pohybové hry. Předškoláci opět plnily úkoly na pracovních listech. Nezapomínali jsme samozřejmě ani na pobyt venku. Středeční odpoledne jsme si zpestřili akcí s rodiči „drakiádou“ a užili jsme si pěkného počasí, děti plnily úkoly a na kopci pak s rodiči pouštěly draky.

https://photos.app.goo.gl/VmVygY4rxGgLaGqH9