Cílem tématu bylo upevnit znalost dětí v oblasti života především stěhovavých ptáků. Formou nejrůznějších aktivit se děti blíže seznamovaly s některými z našich nejznámějších ptáků. Učily se je správně pojmenovat, poznávaly čím se živí, nebo zda na zimu opouští domov a odlétají do teplých krajin. Kromě výtvarných činností a pohádek na toto téma se děti také naučily novou písničku o vlaštovce, třídily obrázky, porovnávaly, určovaly pojmy první, poslední, počítaly a hrály pohybové hry. Nezapomínali jsme samozřejmě ani na pobyt venku. Děti sbíraly barevné listy, stavěly z nich ježkům domečky a pozorovaly měnící se přírodu na podzim.

Přejeme všem krásný víkend.