Školská rada děkuje všem rodičům za ochotu a svědomité vyplnění anketního dotazníku. Výsledky lze rozdělit na dvě části. Rodiče jsou spokojeni s kvalitou a chutností jídel, problémem přetrvává volba druhých jídel, která je využívána minimálně.

Na červnovém jednání školské rady proběhla diskuse i za přítomnosti vedoucí školní kuchyně a ředitele školy. Paní vedoucí informovala, že budeme muset navýšit ceny obědů o tři koruny, z důvodu nárůstu vstupní nákladů. Diskutovalo se o různých návrzích rodičů, vyjasnili jsme si, co lze v této oblasti udělat a co není reálné (např. navýšení počtu pracovnic školní kuchyně). Jednoznačnou snahou bylo nalézt řešení, která by situaci zlepšila. Od září jsou domluveny kroky, které by měly zájem o volbu druhých jídel oživit, včetně jiné skladby jídelníčku.