Tento týden se děti blíže seznamovaly se zvířátky, která u nás nežijí a můžeme je vidět jen v ZOO.

Aby děti zvířátka lépe poznaly, sledovaly nejprve videa z pražské ZOO a snažily se všechna zvířátka správně pojmenovat. Při rozhovorech nad obrázky se děti seznamovaly s bližším popisem zvířat (kde ve světě žijí, čím se živí, jaké mají zbarvení..) a snažily se také přijít na to, čím se tato zvířátka liší od zvířátek žijících v naší přírodě.

Naučily se písničku a básničku o slonovi, řešily veršované hádanky, skládaly z písmenek jednoduchá slova, malovaly žirafu či lva a z novinového papíru vyráběly pandu. Ve skupinkách pak spolupracovaly při stavbě ZOO, skládaly zvířátkové puzzle a sportovaly na „opičí dráze.“ Samozřejmě jsme nezapomněli ani na čtení a sledování pohádek o exotických zvířátkách a na plnění předškoláckých úkolů.

https://photos.app.goo.gl/snAA5Wqm6Uu7uWHi6