Tento týden jsme se vydali do dalekých zemí za zvířátky, které u nás běžně nevidíme, snad jedině v ZOO. Učili jsme se je poznávat z obrázků a tematických pohádek, dozvěděli jsme se čím se živí a kde bydlí (step, voda, poušť).

Pochytali jsme všechna zvířátka, která utekla ze ZOO, blíže jsme poznali zebru Matyldu, kterou jsme si společně namalovali a teď bydlí u nás v šatně, vyrobili sloníka Bertíka a další zvířátka. Naučili se písničku 5 minut v Africe a O slůněti. Taky jsme si vyzkoušeli, jak je těžké projít močálem plným krokodýlů, s opičkami soutěžili o banány a jako slůňata jsme si podávali potravu chobůtkem. Předškoláci plnili úkoly a protože se úkoly líbí i ostatním dětem, často je plní všichni dohromady.

A jako obvykle každý den cvičíme a chodíme na procházky. V úterý jsme si dokonce zatancovali s divadlem, které za námi přijelo. 🙂

https://photos.app.goo.gl/UuhDKRSyZ2PXqDas6