Tento týden se děti blíže seznamovaly se zvířátky, která u nás nežijí a můžeme je vidět jen v ZOO.

Při rozhovorech nad obrázky se děti snažily zvířátka správně pojmenovat, seznamovaly se s jejich bližším popisem a snažily se také přijít na to, čím se zvířátka liší od zvířátek žijících v naší přírodě. Naučily se písničku o slonovi, říkanku o žirafě, řešily jednoduché hádanky, skládaly slova z jednotlivých písmenek, sestavovaly puzzle zvířátek a cvičily na opičí dráze.

Při výtvarných činnostech vyráběly opičky z barevných papírů, malovaly zvířátka vodovými barvami a s využitím temperových barev malovaly hlavu lva. Samozřejmě jsme nezapomínali na sledování a čtení tematických pohádek a na předškolácké aktivity.

https://photos.app.goo.gl/gpQ2GCdoaZzZwLu67