Zájmové kroužky

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme tyto zájmové kroužky:

Organizované jinými lektory:

  • Angličtina – Mgr. Michaela Dvořáková, www.psjs.cz
  • Sportovní hry – Mgr. Michaela Dvořáková, www.psjs.cz
  • Flétna – Mgr. Veronika Budková, DiS.

Organizované zaměstnanci školky:

  • Kroužek logopedické prevence – paní učitelka Mgr. Tereza Hlaváčová

V době vedlejších prázdnin se kroužky nekonají.