Zápis proběhne 3. dubna 2024 od 15:00 do 18:00 hodin v budově základní školy. Letos nově můžete využít elektronické přihlášky – rezervace konkrétního časového úseku, kdy se do školy dostavíte, vyhnete se tak dlouhému čekání.

Přihlašování bude spuštěno od 1. 3. do 31. 3. 2024 zde Zápis 2024 ZŠ Koloděje

Po odeslání online přihlášky vám bude do e-mailu doručena předvyplněná žádost o přijetí žáka. Tuto žádost vytiskněte, doplňte, podepište. Žádost společně s dalšími potřebnými doklady (občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte) doneste ve vámi rezervovaném termínu do školy.

Žádáte-li o odklad školní docházky, vygenerujte tuto žádost také online a přineste společně s doporučením školského poradenského zařízení a doporučením dětského lékaře

Hlavním a rozhodujícím kritériem k přijetí je trvalý pobyt žáka.

Nahlížení do spisu o přijímacím řízení bude možné ve středu 10. dubna 2024 mezi 9. – 11. hodinou po telefonické domluvě (+420 602 380 225).