Ve školním roce 2023/ 2024 navštěvuje žlutou třídu 24 dětí, 10 holčiček a 14 chlapců. Třída má 23 předškoláků a 1 dítě ve věku 5 let.

Paní učitelky Pavlína Čadová a Jitka Mandíková vzdělávají děti ve žluté třídě a poskytují jim potřebnou péči.

Režim dne

7:30 – 8:15 Příchod do školky, volné hry, individuální práce s učitelkou, 6:30 – 7:30 se děti scházejí v oranžové třídě, v 7:30 přechází do žluté třídy
8:15 – 8:45 Komunikativní kruh, ranní cvičení
8:45 – 9:10 Osobní hygiena, svačina
9:10 – 9:45 Řízené činnosti zaměřené na jednotlivé oblasti vzdělávání
9:45 – 11:45 Pobyt venku – volné hry, řízené činnosti, tematické vycházky
11:50 – 12:00 Oběd, osobní hygiena
12:45 – 14:30 Odpočinek dětí, klidový režim, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:30 – 14:45 Osobní hygiena, svačina
14:45 – 17:15 Odpolední činnosti řízené učitelkou, volné hry, pobyt na zahradě. Děti se od 16:00 hodin spojují do jedné třídy (žluté nebo oranžové), informace o tom, kde se děti nachází, naleznete na cedulích na vchodových dveřích