podle pohanských zvyků se má dnes hodně uklízet a vymetat z koutů pavučiny.

My jsme ometli číslovky dva, oba, dvě, obě, tři, čtyři v učebnici na str. 117/113 ústně a za DÚ cv. 1 až k ….cestu znali. Na str. 118/114 jsme procvičili 3a).

Matematika – Sčítání a odčítání zlomků, učebnice str. 18 celá, za Dú str. 9 v pracovním sešitě cv.1, 2, 3, 4.