Angličtina ve 3. třídě 🌍

Vážení rodiče budoucích třeťáků, od září bych měla učit Vaše děti angličtinu. Pro pohodový rozjezd jsem dětem objednala stejné sešity 523, 520 a Workbook Academy Stars 1. Učebnici (Pupil´s Book) si děti zapůjčí školní. Slovníčkem třeťáčky ještě zahlcovat nechci, ale od 4. třídy si ho zavedeme. Dobrovolný slovníček si děti samozřejmě můžou psát… Prosím, kupte…

BOUDO, BUDKO

Každý má svůj domov, své zázemí, kam se rád vrací. A právě o tom jsme si tento týden povídali. Děti si utvářely vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí. Povídali jsme si kdo s námi doma žije, jak se maminka, tatínek a sourozenci jmenují. Jak se jmenuje město, či vesnice, ve které bydlí. Zda…

Boudo, budko – žluťásci

Povídali jsme si jak bydlí lidé i zvířátka. Děti si zahrály pohádku – „Boudo ,budko“. Tvořily, malovaly, opakovaly si básničky. Krásné počasí nás vytáhlo i ven na hřiště na ranní rozcvičky. Každý den plníme úkoly, kde se děti procvičují ve všech oblastech. Zatím jsou nadšené, že už jsou ti velcí předškoláci.

JE NÁM SPOLU DOBŘE

Jak název napovídá, tento týden jsme se zaměřili na bližší seznamování dětí, na navazování kamarádských vztahů mezi nimi a na utužování třídního kolektivu. Děti se učily novou písničku, kreslily svůj portrét, vyráběly veselá trička s otiskem dlaně a účastnily se aktivit, které byly zaměřené na spolupráci s ostatními kamarády. Poslouchaly a sledovaly pohádky na toto…