Divadlo HP

Připomínám, že příští čtvrtek jdeme do divadla. Děti musí mít na bus lítačku nebo jízdenky. Jízdenky kupte předem, není možné při tak velkém počtu dětí kupovat u řidiče. Do divadla pojedeme ještě v listopadu, můžete tak zakoupit najednou. Představení se jmenuje Aprílová škola.

HLASOVÁNÍ DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče, na pozici rodičovského zástupce ve školské radě se přihlásili dva uchazeči. Pan Jiří FÍLA a pan as. MUDr. Martin VLČEK, Ph.D. Dnes, tj. ve čtvrtek 16. 9. dostaly Vaše děti hlasovací lístek. Prosím o zaškrtnutí Vámi vybraného kandidáta a o vhození lístečku do hlasovací urny ve vestibulu školy. Hlasovací lístky odevzdejte nejpozději do…