Vážení rodiče, rozhodnutí o přijetí budu vystavovat v průběhu příštího týdne. Uchazečům z naší MŠ nebudu posílat poštou, vyzvedněte si prosím rozhodnutí přímo ve školce. Přijatým „kolodějákům“, kteří nenavštěvují naši MŠ bude zasíláno poštou.

Rozhodnutí o nepřijetí budu vystavovat nejpozději do čtrnácti dnů a odesílat doporučeně s doručenkou.

Vážení rodiče nepřijatých dětí, každoročně se z přijatých dětí několik odhlásí, protože byli přijati i na jinou základní školu. Na uvolněná místa proběhne losování. Nejprve ze skupiny čtyř (čtyřbodových) uchazečů, kteří jsou z jiného obvodu Prahy než z Prahy 21. V případě, že by se uvolnilo více než čtyři místa, losovali bychom podruhé ze skupiny devatenácti (tříbodových) mimopražských uchazečů. Šance na to, dostat se do naší školy ještě žije…

Dne 13. dubna byl ohlášen přijatý žák číslo 0774. Na jeho místo byl vylosován uchazeč s číslem 1297. Viz. protokol o losování.

Dne 28. dubna odhlásili rodiče přijatého žáka číslo 1545. Na jeho místo byl vylosován uchazeč s číslem 0933. Viz. protokol o 2. losování.

Dne 4. května odhlásili rodiče přijatého žáka číslo 1619. Ze žáků, kteří získali 4 body již zbývají pouze 0464 a 1633. Proběhlo 3. losování a vyhrál žák s číslem 0464.

Dne 6. května odhlásili rodiče přijatého žáka s číslem 0464. Ve skupině čtyřbodových uchazečů zbylo dítě s číslem 1633. Rodiče ale nabídnuté místo nepřijali. Díky tomu proběhlo 4. losování ze všech devatenácti mimokolodějských zájemců – s počtem 3 body. Vylosován byl žák s číslem 2094.

Dne 12. května odhlásili rodiče přijatého žáka s číslem 1217. Losovali jsme opět ze skupiny již osmnácti mimokolodějských zájemců – s počtem 3 bodů. Vylosován byl žák s číslem 0844.

27. května odhlásili rodiče přijatého žáka číslo 1286. Téhož dne jsme losovali ze skupiny sedmnácti uchazečů, kteří dosáhli 3 bodů, tzn. mají trvalé bydliště mimo Prahu. Vylosován byl žák s číslem 0749.

8. června odhlásili rodiče přijatého žáka číslo 0844. 9. června jsme losovali ze šestnáctičlenné skupiny uchazečů, kteří dosáhli 3 bodů, tzn. mají trvalé bydliště mimo Prahu. Vylosován byl žák s číslem 1629.

  • 16. června odhlásili rodiče přijatého žáka číslo 0785. 17. června proběhlo losování z patnácti uchazečů, kteří dosáhli 3 bodů, tzn. mají trvalé bydliště mimo Prahu. Vylosován byl žák s číslem 1673.