Vážení rodiče, rozhodnutí o přijetí budu vystavovat v průběhu příštího týdne. Uchazečům z naší MŠ nebudu posílat poštou, vyzvedněte si prosím rozhodnutí přímo ve školce. Přijatým „kolodějákům“, kteří nenavštěvují naši MŠ bude zasíláno poštou.

Rozhodnutí o nepřijetí budu vystavovat nejpozději do čtrnácti dnů a odesílat doporučeně s doručenkou.

Vážení rodiče nepřijatých dětí, každoročně se z přijatých dětí několik odhlásí, protože byli přijati i na jinou základní školu. Na uvolněná místa proběhne losování. Nejprve ze skupiny čtyř (čtyřbodových) uchazečů, kteří jsou z jiného obvodu Prahy než z Prahy 21. V případě, že by se uvolnilo více než čtyři místa, losovali bychom podruhé ze skupiny devatenácti (tříbodových) mimopražských uchazečů. Šance na to, dostat se do naší školy ještě žije…

Dne 13. dubna byl ohlášen přijatý žák číslo 0774. Na jeho místo byl vylosován uchazeč s číslem 1297. Viz. protokol o losování.

Dne 28. dubna odhlásili rodiče přijatého žáka číslo 1545. Na jeho místo byl vylosován uchazeč s číslem 0933. Viz. protokol o 2. losování.