Provoz ŠD  – 6.30 – 17 hodin

Platba na úhradu neinvestičních provozních nákladů je 400 Kč – měsíc. Zajistit lze i kratší pobyt (ranní) za 100 Kč – měsíc. Vybírá pí. hospodářka.

Prosíme rodiče, aby si do 12.00 hodin nevyzvedávali děti, jsou na obědě! Stejně tak od 13 do 14 30 probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost nebo můžeme být na vycházce. rodiče jsou povinni vyzvedávat si dítě včas ze ŠD. V mimořádných případech opoždění – informovat telefonicky vychovatelky ŠD. V případě opakovaných pozdních vyzvednutí dítěte ze školní družiny může ředitel školy docházku dítěte zrušit – viz. školní řád.

Pokud musí vaše dítě odejít z družiny dřív než je uvedeno na zápisním lístku, je nutná písemná omluvenka podepsaná rodiči.

Dejte, prosím, svým dětem věci na převlečení (tepláky, apod.) pro odpolední činnost na hřišti.

Zvonek pro 1.  oddělení družiny je u vchodu do ŠD (z boku budovy) a pro 2. a 3. oddělení u hlavního vchodu do školy, nemůžete-li se dozvonit, jsou děti na hřišti, případně v tělocvičně. Obejděte, prosím budovu.

V případě silné naplněnosti ŠD mají přednost žáci nejnižších ročníků.